Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Resumé af kontaktgruppemøde
Lørdag d. 27. marts 2010, kl. 12.00 afholdtes udvidet hovedbestyrelsesmøde på Århus Vandrerhjem.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Der er udsendt 250 rykkere for manglende kontingentindbetalinger. Et medlem har stillet forslag til DJK’s generalforsamling om at opsplitte DJK (se M1/2010, red.). Hovedbestyrelsen kan ikke anbefale en tvangsopsplitning af foreningen, men har iværksat et arbejde med at lave et "organisationseftersyn" i DJK.
Mariagerbanen:
Der har været afholdt generalforsamling hos MHVJ. Et medlem havde stillet et forslag om at MHVJ skulle selvstændiggøres. Forslaget blev forkastet med 3 stemmer for og 27 imod. Der afholdes 40-års jubilæum den 30/4 og 1/5. Personvognen HFHJ B51 har fået ny sidebeklædning af profi leret krydsfi ner. Det går fremad med damplokomotivet VLTJ 7 og ligeså med Frichs-diesellokomotivet OHJ 40, hvor bl.a. krumtapakslen er blevet afslebet.
Limfjordsbanen:
Der har været afholdt generalforsamling. Der arbejdes videre på damplokomotivet FFJ Nr. 34, hvor bl.a. røgkammeret har været prøvemonteret.
Vestsjællands Veterantog:
Vognhalsbyggeriet går formodentlig snart i gang. Byggetilladelsen afventes dog stadig.
Veterantog Vest:
Der arbejdes med at vedligeholde materiellet, bl.a. er der kommet en krumtapaksel retur fra Tyskland. Grindstedsbanens fremtid er desværre meget usikker.
MY veterantog:
Der har været afholdt generalforsamling, hvor der blev vedtaget nye vedtægter som følge af navneforandringen fra Jysk Veterantog og fl ytningen til Hundested. Materiellet er fl yttet til Hundested.
Djurslands Jernbanemuseum:
Den kolde vinter har medført betydelige udgifter til olie og varme.
DJK Vognhal:
Der arbejdes med projektet.
Jernbanebøger:
Der er to bøger undervejs – en om Den gule by i København og en med Gunnar W. Christensens jernbanebilleder fra DDR.
DJKs hjemmeside:
Siden lever stille og roligt. Der er dog tanker om at forny og ændre her og der på siden.
DJK Hovedstadsområdet:
Der har været afholdt et arrangement med besøg på Centralværkstedet i København. Der planlægges nu en rundvisning på hovedbanegården i løbet af sensommeren.
DJK Midtjylland:

Afdelingens mødeaktiviteter har været stillet i bero pga. manglende ressourcer til planlægning og afholdelse af møder. Mødeaktiviteterne forventes genoptaget i maj eller til efteråret 2010.

2. Forskellige anliggender
Der arbejdes forsat med at forsøge at sikre muligheden for at køre veterantog på Gedserbanen.
Bl.a. er gruppen bag Slagelse –Næstvedbane-projektet nu også gået ind i dette projekt.

3. Økonomi Kassereren har modtaget rapporten fra revisorerne, som godkendte regnskabet og gav nogle anbefalinger vedr. bogføringen under vognhallen og Jernbanebøger. Økonomien ser fornuftig ud. Opsparingsordningen har investeret i værdipapirer.

4. Materielsager
Der er tilgået materiel i forbindelse med, at Skælskørbanen er blevet optaget i DJK/VSVT. Det endelige omfang af nyt materiel er endnu uklart, men det drejer sig bl.a. om Y-tog samt TH- og TF-vogne. Tre vogne (hhv. Cx, Pb og Gs) skrottes på grund af meget dårlig stand. Det blev endvidere besluttet, at foreningens samlinger af reservedele følger de tilhørende køretøjer.

Benjamin Olsen