Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 11. september 2011 afholdtes hovedbestyrelsesmøde hos VtV i Bramming..

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Der er udarbejdet et ansøgningsskema til den kommende DJK-fond, hvor banerne i DJK-familien kan søge om økonomisk hjælp til gennemførelse af specielle projekter.
Der er i den forbindelse opstillet nogle veldefi nerede krav til projekterne, som fonden vil støtte.
Museumsbanen:
APB 17 er kommet i drift igen efter endt revision. Lokomotivet har dog haft nogle små nykker, som det er lykkedes at slippe af med. I 2012 har Museumsbanen 50-års jubilæum.
Det er i den forbindelse planen at arrangere en stordriftsweekend den 9.-10. juni 2012 for at fejre dette. Der arbejdes p.t. på at forberede dette.
Mariagerbanen:
Der har hos MHVJ været afholdt et arrangement den 13.-14. august i anledning af DJK´s 50-års jubilæum. Arrangementet gik godt bortset fra afsporing af FFJ T 1010 i True under rangering samt et arbejdskøretøj, som skulle agere hjælpetog i forbindelse med afsporingen i True.
VNJ D12 havde også nedbrud i forbindelse med arrangementet, da bremsesystemet havde nogle fejl som følge af rustskaller fra rør m.m., der havde sat sig i nogle af bremsesystemets ventiler. Når sæsonen er overstået, går der et stort ombygningsprojekt i gang på stationen i Mariager, hvor bl.a. drejeskiven skal fl yttes.
HHL fremviste også en sporplan for ombygning af Mariager station. MHVJ har haft en del udfordringer, da Triangelvognene SB M 2 er nedbrudt med et defekt gearhjul, og FFJ M 1210 har haft nogle kølevandsproblemer, som der arbejdes på at løse. Personvognen HFHJ B 51 er ved at få revideret bogier. Dette forventes afsluttet inden årets udgang. Den kommende vinter byder også på en del udfordringer, hvad angår vognmateriellet, da AHB C 45 skal have afdrejet hjulene, og TFJ C 7 skal have fjedrene renoveret samt loftet skiftet i den ene halvdel, inden vognen igen kan indgå i driften.
Når disse arbejder er overstået, forestår der også et større arbejde på VNJ C 25, da den skal have renoveret undervogn m.m.
Limfjordsbanen:
Jubilæumsturen til Skørping samt to ture til Lindholm med tog fremført af HV 3 var en stor succes.
LFB har generelt haft en god sommersæson med en stigning i indtægterne på 105% set i forhold til forrige sæson.
LFB har deltaget i jubilæumsarrangementet hos MHVJ. Det er planen at låne HV3 fra MHVJ til kørsel af juletog samt muligvis en tur mellem Hjørring og Frederikshavn.
Arbejdet med DC 72 og FFJ 34 skrider støt og roligt frem. Hjulene fra FFJ 34 er kommet retur fra hjulafdrejning.
Der arbejdes med nogle visioner for nyindretning af værkstedet således, at det kan udnyttes bedre.
Djurslands Jernbanemuseum:
Besøgstallet har ikke været så godt som de foregående sæsoner.
Der er kommet nogle nye ihærdige medlemmer, således at museet har fået tilført nogle fl ere personalemæssige resurser, så det kan udvide åbningstiden og holde åbent i september og i efterårsferien.
Der er kommet en samarbejdsaftale i stand med institutionen Marie Magdalene således, at dennes brugere skal hjælpe med vedligeholdelse af udendørsarealerne.
DJK Vognhal:
Området bag den nuværende vognhal er blevet ryddet for træer. Det er planen, at arbejdet med bortkørsel af jord snart påbegyndes.
Der arbejdes på at fi nde en løsning angåendefl ytning af strækningskablet. Der arbejdes med at søge fonde.

2. Materielsager
DJK overtager 1/10 2011 et Y-tog fra Regionstog, tidligere LJ-tog.

Kommende hovedbestyrelsesmøder Søndag d. 5. november 2011 på Vogn-Ex.

Benjamin Olsen