Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 15. maj 2011 kl. 12.00 afholdtes udvidet hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
På baggrund af en konkret henvendelse har hovedbestyrelsen besluttet, at i de tilfælde, hvor medlemmer ønsker skattefradrag ved donation af effekter til DJK, skal der træffes aftale med foreningen herom inden overdragelsen af effekterne. Værdien af effekterne fastsættes af en uvildig instans. DJK-dagen 2011 afholdes hos Veterantog Vest i Bramming den 10. september.

Mariagerbanen:
Der arbejdes med klargøring til den kommende sæson. Stoppemaskinerne OHJ SR 63, OHJ SR 63a samt DDSF-tankvognen DSB ZE 503 599 er ophugget. Vognen HFHJ B 51 er ved at få revideret bogier. Der er udarbejdet en ansøgning til Trafi kstyrelsen angående støtte til en sporombygning på Mariager station.

Limfjordsbanen:
Der arbejdes på at fi nde en løsning angående overfl ytning fra hovedforeningen til LFB af damplokomotivet DSB D 825. Projektet bliver først igangsat, når FFJ 34 igen er køreklar, da der er brug for alle hænder til dette projekt.

Vestsjællands Veterantog:
Vognhallen i Høng er blevet færdig, og der arbejdes intenst med at fl ytte materiel m.m. fra den nu tidligere Skælskørbanen.

MY veterantog:
Der køres tur med My 1126 den 25/5 2011 til en reception i Vedbæk i anledning af DJK’s 50-års jubilæum. Lørdag den 11. juli 2011 afholdes der et arrangement for naboerne til værkstedet i Hundested som en form for charmeoffensiv, da veterantogskørsel og -vedligehold godt kan larme og lugte lidt.

DJK Vognhal:
Der arbejdes forsat med at klargøre grunden i Marslev til den kommende vognhal II. Der er bl.a. blevet fældet en del træer, således der p.t. blot mangler 30 ud af ialt ca. 250 træer. Der arbejdes endvidere på at fi nde en løsning angående fl ytning af strækningskablet, som ligger i vejen for bygningen af vognhal II.

Jernbanebøger:
Jernbanebøger har afholdt udsalg på Vogn-Ex den 7. maj og havde god omsætning. Jernbanebøger har tømt lageret på Bandholm station for arkivmateriale og effekter.

2. Forskellige anliggender
DJK’s arkivalier
Fra DJK’s arkiver er der fremkommet noget modeljernbanemateriel, som kan udstilles på foreningens museum i Ryomgård.DJK har behov for et større overblik foreningens museale effekter ud over foreningens jernbanekøretøjer, (som alle allerede er registreret). Et bedre overblik vil også støtte op om mulighederne for at udstille effekterne. En gruppe under hovedbestyrelsen vil skitsere nogle forslag til, hvorledes DJK kan varetage arbejdet med bevarelse af foreningens museale genstande.

3. Jubilæum 2011
LFB kører med damptog den 29. maj mellem Aalborg og Skørping for at fejre DJK´s 50-års jubilæum. DJK-jubilæumsskriftet når desværre ikke at blive færdigt til jubilæumsreceptionen i Vedbæk.

4. Materielsager
DSB har foræret DJK styrevognen ADns-e 546. Vognen er i meget god stand.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 11. september 2011 i Bramming (i forbindelse med DJK-dag dagen før).
Søndag d. 5. november 2011 på Vogn-Ex.

Benjamin Olsen/Michael Winther