Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 26. marts 2011 kl. 12.00 afholdtes udvidet hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

Nyt fra DJK-familien

DJK Jubilæum:
MHVJ, LFB og VTV afholder som tidligere nævnt et jubilæumsarrangement på Mariagerbanen først i august. Arrangementet afholdes over 2 dage, hvor der den første dag vil blive arrangeret fototog mv. målrettet jernbanenthusiasterne, mens den anden dag bliver med oplevelser for hele familien.

Mariagerbanen:
Der har været afholdt generalforsamling, som bl.a. omfattede en vedtægtsændring, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsætte fra 7 til 5. Samtidig præciseres bestyrelsens opgaver. De nye vedtægter blev præsenteret og godkendt af hovedbestyrelsen. I løbet af de næste 10 år skal der findes omtrent 40 mio. kr. til at forny Mariagerbanen spor. Det er en meget stor udfordring, som MHVJ nu gør alt for at få opmærksom omkring.

Limfjordsbanen:
Der har været afholdt generalforsamling med valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med ny formand, Morten Larsen, mens LFB's mangeårige formand Hans Meyer nu forsætter som næstformand.
Pga. afviklingen af godspladsen i Aalborg (som indgår i forbindelsessporet til og fra remisen) og arealets omdannelse til bolig/erhverv, skal der med tiden findes alternative sporforbindelser mellem remisen og jernbanenettet.

Blovstrød Banen:
Blovstrødbanen har afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsen blev genvalgt. Der var forslag om at oprette en støtteforening, hvilket påtænkes at ske i løbet af året. Damplokomotivet B4 forventes ikke idriftsat før det har været gennem en forestående hovedrevision. Dette arbejde udgør en stor udfordring for Blovstrød Banen.

Vestsjællands Veterantog:
Der har været afholdt generalforsamling og der skete ikke ændringer i bestyrelsen. Der bygges aktuelt på vognhallen og det forventes, at taget er lagt på primo april. Der flyttes stadig diverse materiel fra Skælskør til Høng.

MY veterantog:
Der har været afholdt generalforsamling og der skete lidt udskiftning i bestyrelsen. Der skiftes gulv i BD-vognen og det projekt er - som ofte med sådanne projekter - vokset som det skrider frem.

Djurslands Jernbanemuseum:
Djurslands Jernbanemuseum har også afholdt generalforsamling og haft udskiftning på en enkelt bestyrelsesplads. Museets igangværende registrering af samlingen har nu passeret registrering af 1500 enheder.

DJK Hovedstaden:
DJK Hovedstaden har i år afholdt en række vellykkede arrangementer, herunder et DJK-jubilæumsarrangement i januar. Forårsprogrammet byder bl.a. på rundvisninger på Helgoland og måske også Stålvalseværket. Efterårsprogrammet er ved at falde på plads, bl.a. med et arrangement om Regionstog.

DJK Vognhal:
Der er lavet en projektskitse for hovedaktiviteterne ved etablering af vognhal II i Marslev, herunder hvad der bør løftes af hhv. intern og ekstern arbejdskraft. Overordnet set er der som bekendt to store udfordringer: Dels at skaffe finansiering og dels at flytte Banedanmarks strækningskabel, som ligger i vejen for byggeriet.

Jernbanebøger og DJK's arkiv:
Niklas Havresøe er blevet driftsbestyrer for Jernbanebøger. Af kommende udgivelser planlægges et genoptryk af bogen om Stubbekøbing-Nysted-Nykøbing Banen (samme tekst, men nyt billedvalg). Endvidere planlægges en ny bog om Langelandsbanen.
DJK arkivets fjernlager på Bandholm st. er nu flyttet til DJK's arkiv i Glostrup.

DJK Rejser:
Der arbejdes videre med tilrettelæggelsen af rejsen til Hartzen og Rübelandsbahn 27. - 30. oktober 2011.

DJKs hjemmeside:
Der er kommet en ny forside på www.djk.com. Bag denne findes det hidtidige indhold. Der er i det forgangne år også blevet et "indkøbsvogns-modul" til Jernbanebøgers del af hjemmesiden.

Forskellige anliggender
Sidste trafikforlig indeholdt 5 mio. til veterantogsdrift. Trafikstyrelsen har skrevet til samtlige godkendte veterantogsoperatører om et møde, hvor der oplyses om anvendelsen af disse midler.
Nye regler for veterantogskørsel er på vej og de vil nok føre til yderligere papirarbejde. Der arbejdes pt. på at operationalisere disse regler med henblik på en ny Veterantogs Bekendtgørelse (VB).

Materielsager
Stort set alt DJK-materiellet i Hvalsø er fjernet. Noget af dette afventer at komme under tage i Vestsjællands Veterantogs kommende vognhal i Høng.

Kommende møder
Søndag d. 27. marts 2011: Generalforsamling og konstituerende hovedbestyrelsesmøde i København

Michael Winther