Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 5. november 2011 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København..

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
DJK Rejser har afholdt en rejse til Harzen.
Museumsbanen:
Museumsbanen har haft besøg af MY veterantog den 3. september 2011.
Nordsjællands Veterantog har også været forbi med DSB K 582. K-maskinen kørte en tur til Bandholm.
Arbejdet med renovering af spor på Bandholm station nærmer sig sin afslutning.
APB 17 er kommet til at køre godt efter revisionen.
Mariagerbanen:
Der arbejdes på revisionen af HFHJ B 51. Der arbejdes med ombygning af Mariager station samt på dokumentation i forbindelse med nye sikkerhedskrav.
Limfjordsbanen:
Arbejdet med FFJ 34 skrider godt frem. De sidste topstøttebolte er netop ankommet til LFB.
Der arbejdes også på renovering af undervognen. Der er til dette arbejde gennem fondsansøgning ved at blive fremskaffet den fornødne kapital.
LFB har kørt nogle gode ture i efterårsferien med damplokomotivet HV 3 lånt fra MHVJ.
MY veterantog:
My veterantogs tur til Maribo er gået rigtig godt. Stor ros til Museumsbanen for det fine arrangement i Maribo. Der har i løbet af efteråret været kørt tog til Gribskov, hvor der har været arrangeret skattejagt for børnene.
MY 1126 er p.t. taget ud af drift grundet forskellige reparationer, som forventes gennemført i løbet af vinteren, så lokomotivet atter kan være køreklart igen til næste sæson.
Ud over MY’eren forestår der også et større vedligeholdelsesarbejde med BDvognen, da gulvet ud for pakrummet skal repareres grundet skader under linoleumsbelægningen.
DJK Vognhal:
Der er sommeren igennem arbejdet med at fælde træer bag den nuværende vognhal.
Arbejdet med dette er ved at være tilendebragt. Der udestår dog fl ishugning af nogle grene m.m.

2. Materielsager
DJK overtog 1/10 2011 et Y-tog fra Regionstog, tidligere LJ-tog.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 12. februar 2012 på Vogn-Ex.
Lørdag d. 24. marts 2012 i Aarhus (kontaktgruppemøde).
Søndag d. 25. marts 2012 (generalforsamling i Aarhus).


Benjamin Olsen