Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 10. november 2012, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
DJK har arvet 1 mio kr. fra Jørgen Hagger Jensen.
Der er kommet fi re henvendelser på annoncen i M3, hvor der søgtes efter aktive medlemmer til at tage del i foreningens arbejde.
DJK’s generalforsamling er fastlagt til den 24. marts 2013. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive arrangeret en rundvisning på Centralværkstedet i København.
Museumsbanen:
Troljeskuret i Bandholm er færdiggjort. Skuret rummer en udstilling af diverse troljer.
Museumsbanen har fra Regionstog overtaget diesellokomotivet LJ M12. Lokomotivet skal klargøres, inden det kan ibrugtages.
Mariagerbanen:
MVHJ har haft en dårlig sæson grundet manglende passagertilstrømning.
Ombygningen af Mariager station er ved at være afsluttet. En af de store opgaver var færdiggørelsen af overkørslerne, da de er forsynet med nogle „tvangsskinner“ til at holde vejbelægningen borte fra sporet.
Motortroljen fra OHJ er ved at blive renoveret og forsynet med en nyrevideret kran.
„Rulleskøjten“ (diesellokomotiv, ex HP 14) er under færdiggørelse og forventes i drift i sommeren 2013.
Limfjordsbanen:
Limfjordsbanen har haft en dårlig sæson grundet manglende publikumstilstrømning til togene til Skørping.
Revisionen af damplokomotivet FFJ 34 skrider støt og roligt frem. Hvis alt går vel, er lokomotivet formodentlig klar til prøveopfyring inden årsskiftet 2012/2013.
Diesellokomotivet SB M6 har hen over sommeren givet anledning til mange udfordringer, da lokomotivets motor er i meget dårlig stand.
Vestsjællands Veterantog:
VSVT har haft en dårlig sæson grundet manglende publikumstilstrømning.
VSVT er ved at lægge sidste hånd på velfærdsbygningen i Høng.
VSVT har lånt en Triangel motorvogn fra Nordsjællands Veterantog således, at der næste sæson kan køres „ryg mod ryg“ med to Triangel-motorvogne.
MY veterantog:
Det har været en dårlig sæson for MY veterantog grundet manglende publikumstilstrømning.
Der tænkes nye tanker for 2013, så der kan tiltrækkes fl ere passagerer.
Djurslands Jernbanemuseum:
Museet har haft en god sæson grundet besøg af DSB Museumstog.
Der er kommet fondsmidler til renovering af remisetaget. Det forventes, at opgaven påbegyndes i uge 48.
Jernbanebøger:
Der arbejdes med udgivelse af en bog om Langelandsbanen.
Der arbejdes også på færdiggørelse af årbogen „På sporet af 2012“.

2. Forskellige anliggender
DJK Rejser arbejder på at lave en rejse til en smalsporsbane i det østlige Østrig. Turen forventes afholdt omkring 1/9 2013.

3. Materielsager
Et Y-tog er udlånt fra VSVT til „Skinnebusgruppen“ og transporteret fra Høng til Lemvig. N-maskinen fra Ålholm er „tilbageleveret“ til Marslev.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 10. februar 2013 i Herlev.
Lørdag d. 23. marts 2013 i Herlev – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen)
Søndag d. 24. marts 2013 – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Benjamin Olsen