Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 12. februar 2012, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde på Vogn-Ex i København..

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Der er afholdt et møde med Niklas Havresøe og Tommy O. Jensen angående nye strategier for klubbens blad Jernbanen. Bladet er 14 år gammelt i sin nuværende form, men der vil i stigende grad blive behov for, at bladet fornyes for at holde det tidssvarende. Der nedsættes en arbejdsgruppe sammen med redaktionen og Martin Jacobsen. Henrik Seidenfaden og Frank Nielsen deltager ud over ovennævnte også i arbejdsgruppen. Som et nyt tiltag kunne der laves nyhedsformidling på internettet, da DJK er ved at blive overhalet inden om af private hjemmesider med jernbanerelateret indhold.
Hovedbanegården havde 100-års jubilæum i november 2011, og i den forbindelse var Søren Bay/DJK behjælpelig med at fremskaffe nogle uniformer, der blev udstillet som en form for et „modeshow“.
Mariagerbanen:
Der ombygges spor i Mariager, men arbejdet står p.t. stille grundet frost. Der er kommet en aftale i stand med en entreprenør om støbning af drejeskivegrav i Mariager. Vognen HFHJ B 51 er snart ved at være køreklar igen.
Limfjordsbanen:
Sæson 2011 var rigtig god hos LFB. Der arbejdes på at kunne gives en bedre kundeservice hos LFB. Der er problemer med at få plads på sporet til Østhavnen, da sporet bliver spærret fra 1. april 2012 pga. entreprenørarbejder. Der arbejdes p.t. på at finde alternativer; måske kan det lykkes at køre til Skørping, men dette vil dog kræve at Ellidshøj station skal betjenes.
Veterantog Vest:
Der laves rustarbejde på Ardelt’en i Bramming.
Vestsjællands Veterantog:
Der arbejdes med færdiggørelse af vognhallen i Høng. Der er brændt et leje af på K-maskinen. Den skal løftes for udbedring af skaden.
MY veterantog:
Der arbejdes med klargøring af materiel samt planlægning af kørsler i 2012. BD-vognen er ved at få nyt gulv grundet råd. Opgaven er lidt større end forventet.
Djurslands Jernbanemuseum:
Med hjælp fra kommunen er der søgt om 386.000 kr. fra RealDania til renovering af remisens murværk. Der er modtaget 40 stk. skinner (45 kg), som skal bruges til den nye hal.
DJK Vognhal:
Jordarbejdet er godt i gang. Strækningskablet flyttes i uge 17. Købsaftale er ved at være på plads. Sporstopperen ved den nye infrastrukturgrænse er ved at være på plads. Der er behov for yderligere finansiering til byggeriets forsættelse.

2. Forskellige anliggender
DJK’s lejemål på Vogn-Ex er af udlejeren blevet opsagt til fraflytning november 2012.

3. Materielsager
Der er kommet tilbud om overtagelse af en tagryttervogn fra Nordsjællands Veterantog. Vognen er ifølge Søren Bay håbløs. Vi siger derfor pænt nej tak.
Kristian Madsen kunne fortælle, at LFB har fået en henvendelse angående lån af vogn til café i det gamle pakhus i Aalborg. Konklusionen blev, at mailen derom sendes videre til Søren Bay, som undersøger sagen nærmere.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 24. marts 2012 i Århus – udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen)
Søndag d. 25. marts 2012 i Århus – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Benjamin Olsen