Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Søndag d. 10. februar 2013, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde i Herlev.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Flytningen fra Vogn-Ex til det nye klubhus i Herlev har været et stort arbejde. Klubhuset fungerer stort set, som det skal, men der er stadig mange opgaver, som skal løses, før det hele er kommet i orden igen.
I mandags var der klubaften med en hel del fremmødte.
Formanden fremsatte forslag omkring forbud mod tobaksrygning i de nye lokaler.
Forslaget blev vedtaget uden de store protester.
På bestyrelsesmødet blev det drøftet, hvad arven efter Jørgen Hagger Jensen skal bruges til. Flere forslag fremkom.
Ved afstemning enedes man om – med 12 stemmer for og én blank – at midlerne overføres til vognhallen. Midlerne vil på denne måde kunne tilgodese hele DJK´s organisation.
Mariagerbanen:
Der har været afholdt en udfl ugt på Odderbanen i forbindelse med udfasningen
af Y-togene. Udfl ugten var et stort trækplaster.
Det er planen at arrangere en stor køredag den 30/6 2013, hvor alt køreklart materiel kommer ud at køre.
OHJ 40 projektet er så småt startet op igen efter delvis at have ligget stille gennem det seneste år, grundet at projektlederen var kørt træt.
Limfjordsbanen:
Der arbejdes med revisionen af FFJ 34. Der er stor interesse for også at færdiggøre renoveringen af damplokomotivet OHJ 5, når FFJ 34 igen er køreklar.
Med hensyn til motormateriellet sker der også en del for tiden, da AHJ Ml 5206 er faldet for revision. Der er i den forbindelse udsendt nogle fondsansøgninger i håb om at få noget økonomisk støtte til projektet.
Limfjordsbanens andet diesellokomotiv, SB M6, ser også ud til atter at kunne blive velkørende, efter at nogle af dårligdommene er lokaliseret, og der er opstillet nogle løsningsforslag til afhjælpning af disse.
Veterantog Vest:
Der er kørt juletog mellem Esbjerg og Tønder. Toget var stort set fyldt. 75% af billetterne var solgt i forvejen.
Der arbejdes for tiden på MT 152, da en banemotor har haft en defekt.
Det er planen at Hims-vognen skal males. BHL-vognen er igen kommet ind i remisen for fortsat istandsættelse.
Vestsjællands Veterantog:
Der arbejdes med diesellokomotivet OHJ 24. Dette er ikke det eneste motormateriel, der arbejdes med for tiden, da en af Triangel motorvognene formodentlig bliver klar til en prøvetur i løbet af de næste par uger. Der arbejdes også med damplokomotiverne OHJ 38 samt K 564, som er ved at få udskiftet nogle støttebolte og nogle rør.
Djurslands Jernbanemuseum:
Der er udarbejdet et sæt nye vedtægter for Djurslands Jernbanemuseum. Museet fremlægger vedtægterne ved deres kommende årsmøde med henblik på senere vedtagelse.
DJK Vognhal:
Der er givet byggetilladelse til Vognhal 2 i Marslev. Byggeriet forventes snart at gå i gang.

2. Økonomi
Regnskabsårets resultat blev fremlagt. Status blev fremlagt.
Porto til udsendelse af Jernbanen er efterhånden en stor post på budgettet, så der arbejdes på eventuelt at fi nde alternative leveringsmuligheder for at spare porto.

3. Generalforsamling 2013
Til den ledige bestyrelsespost opstiller Jesper Hansen fra Jernbanebøger.
Generalforsamlingen kommer til at fore gå i „Vingehjulet “ på Centralværkstedet i København kl. 14:00. Der vil forud for generalforsamlingen være en rundvisning på Centralværkstedet med start kl. 11:45.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Lørdag d. 23. marts 2013 i Herlev– udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppen)
Søndag d. 24. marts 2013 – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Benjamin Olsen