Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-Klub
Resumé af DJK Hovedbestyrelsesmøde

Lørdag d. 23. marts 2013, kl. 12.00 afholdtes udvidet hovedbestyrelsesmøde (kontaktgruppemøde) i Herlev.

1. Nyt fra DJK-familien
Hovedbestyrelsen:
Fra boet efter Joen Jensen har DJK arvet en hel del fotos. Disse var ved en fejl blevet uretmæssigt udleveret til en person, der udgav sig som repræsentant for DJK. Med hjælp fra advokat Jakob Stilling er det heldigvis lykkedes at få tilvejebragt materialet igen.
Det går fremad med Facebook, da der kommer flere og flere brugere til.
Museumsbanen:
Hos Museumsbanen arbejdes der med vedligeholdelse samt et nyt trinbræt på Bandholm Havn. Trinbrættet er et led i en omfattende forskønnelse af havneområdet. Diesellokomotivet LJ M12 har været startet. Der udestår endnu noget arbejde, inden det kan bruges i driften.
Mariagerbanen: Hos MHVJ arbejdes der med renovering af motortroljen fra OHJ. Renoveringen nærmer sig snart sin afslutning. Der har været afholdt generalforsamling hos MHVJ.
Vestsjællands Veterantog:
Triangelmotorvognen VNJ M2 er blevet prøvestartet og lyder godt. Det er planen at køre en prøvetur, når vejret bliver bedre. Den nye velfærdsbygning i Høng er næsten færdig.
Djurslands Jernbanemuseum:
Torben Nielsen er blevet formand for Djurslands Jernbanemuseum i Ryomgård efter, at den forrige formand har trukket sig tilbage som følge af nye vedtægter, der præciserer, at det kræver medlemskab af DJK for at deltage i arbejdet omkring museet.
Torben Nielsen spurgte til forholdet mellem HB-medlemmer valgt af generalforsamlingen og baneforeningerne, da han er blevet beskyldt for manglende loyalitet over for museet. En enig hovedbestyrelse kunne herefter bekræfte, at alle HB-medlemmer er lige uanset, hvor og hvordan de er valgte. De er således fuldgyldige medlemmer af hovedbestyrelsen og skal derfor handle ud fra en helhedsbetragtning.
DJK Hovedstadsområdet:
Det går rigtig godt i DJK Hovedstadsområdet. Der afholdes møder på Lygten station, hvortil der som regel er et godt fremmøde svingende fra 35–75 deltagere. Der arbejdes med at arrangerer en studietur til Belvedere i maj og en til Roskilde.
Den 29. september afholdes det årlige Jernbanesamlermarked i Valby Kulturhus.
DJK Vognhal:
Der arbejdes på at byggemodne grunden til den nye vognhal i Marslev.
DJK Rejser:
Der mangler kun få tilmeldinger til rejsen til Tirol.

2. Økonomi
Kasserer Svend Korsgaard redegjorde for foreningens økonomi, hvilket ikke gav anledning til særlige bemærkninger.

Kommende hovedbestyrelsesmøder
Søndag d. 24. marts 2013 i København – konstituerende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Benjamin Olsen