Lokomotivfabrikken Frichs
Af Thomas Nørgaard Olesen

192 sider, A4, stift bind
Ca. 175 illustrationer, heraf en del i farve
Udgives af Dansk Jernbane-Klub
august 2005.     ISBN 87-87050-52-8
Pris: Kr. 365,- bestillingsnummer 0126


Fra 1914 til 1978 blev en meget stor del af trækkraften ved de danske jernbaner leveret af fabrikken Frichs i Århus. Fabrikken byggede både små og store damplokomotiver, men det var især for dieseltrækkraften, at Frichs blev kendt – både som leverandør af meget vellykkede lyntog, motorvogne og privatbanelokomotiver, men også som fabrikken bag de to danske MY 1201 og 1202.
Men hvad var Frichs egentlig for en virksomhed? Hvorfor købte kunderne Frichs produkter, og var fabrikken en god forretning?
Sådanne spørgsmål har det ikke hidtil været nemt at få belyst. Men med Dansk Jernbane-Klubs nye bog offentliggøres for første gang en større, sammenhængende skildring af historien om lokomotivfabrikken Frichs.
I bogens tekst berettes om, hvordan det gik til, at Søren Frichs’ Eftf. i Århus begyndte at beskæftige sig med lokomotivbygning, og om hvordan den første store aftale med DSB gav Frichs mod på at indrette fabrikken i Åbyhøj til effektiv lokomotivproduktion. Herefter fortælles om, hvordan Frichs fik eneret på at levere trækkraft til DSB, og om hvordan store investeringer i udvikling af nye diesellokomotiver var tæt på at knække virksomheden økonomisk omkring 1930. Heldigvis lønnede investeringerne sig i form af store ordrer på motortrækkraft 1930-erne igennem.
     
Bogen kan købes i Dansk Jernbane- Klubs boghandel Jernbanebøger

Forsidefoto

Herefter kom krigen, der var en hård tid for Frichs, hvor man måtte træde varsomt mellem tyske og danske interesser. Endelig beretter bogen om, hvordan DSB førte Frichs og B&W sammen i et forsøg på at konstruere et stort dansk diesellokomotiv, og afslutningsvis fortælles historien om Frichs’ nedtur i 1970-erne.
Til slut bringes en fortegnelse over alt materiel, der har haft Frichsbyggenumre, og en oversigt over DSB-færger, som Frichs har leveret hovedmaskineri til.
Bogen er gennemillustreret, og mange af billederne er naturligvis fabriksbilleder. Men Dansk Jernbane-Klubs store billedarkiv og forskellige jernbanefotografer har også leveret en perlerække af fotos af Frichsbygget materiel i drift. Desuden gengives et mindre antal tegninger af materiel, som Frichs aldrig kom til at udføre, eksempelvis fabrikkens forslag til PR-maskiner.