Foreningens generelle adresse
Dansk Jernbane-Klub
Marielundvej 35
2730 Herlev
  Tlf. 33 33 86 97 mandage mellem 16 og 21, dog ikke juli og hellidage.
Fax: 33 33 86 96
E-mail:
Bestyrelsen Afdelinger og baner jernbanen

Nærmeste station er Herlev på S-banen mod Frederikssund, hvor man kan benytte gangtunnelen under Herlev Ringvej, Ring 3.
Med bus tages line 300S ad Ring 3, der standser ved Mileparken lidt syd for Herlev station.
Der er ca. 1,2 km at gå ad Mileparken til hjørnet af Mileparken og Marielundvej, hvor nr. 35 ligger 50 m mod syd.

Til forrige side Er du flyttet? Send adresseændring til DJK