DJK Hovedstadsområdet


?rsm?de med generalforsamling
Tirsdag d. 15. december 2015 kl. 19.00-22.00

Generalforsamling, quiz og film

M?det holdes i forhallen p? Lygten station.

Afdelingens ordin?re generalforsamling holdes efter vedt?gternes ?6 med f?lgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om afdelingens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Eventuelt

F?lgende bestyrelsesmedlemmer er p? valg:
Kjeld Chorfitzen (villig til genvalg). Henrik Frost genopstiller som suppleant. Suppleant Per Holm genopstiller som bestyrelsesmedlem. Desuden genopstiller suppleant Finn Weber Hansen.

Forslag under pkt. 4 og 5 skal v?re formanden i h?nde senest 2 uger f?r generalforsamlingen. Disse kan evt. sendes pr. e-post til hovedstadsomraadet@jernbaneklub.dk

Efter generalforsamlingen forts?tter vores julem?de i de efterh?nden faste og popul?re rammer med det "s?dvanlige" til b?de ?je og hals (= lotteri, quiz, film, gl?gg og ?bleskiver).