DJK Hovedstadsområdet


Lyntoget
Mandag d. 14. februar 2011 kl. 19.00 - 22.00

John Poulsen fort?ller hvordan lyntogene gennem trekvart ?rhundrede har pr?get det moderne Danmark og danskernes forhold til togdrift.

Smart, hurtigt og moderne. S?dan opfattede danskerne lyntoget, da det nye teknologiske vidunder for f?rste gang blev sat i drift mellem landsdelene d. 14. maj 1935. Lyntoget blev en trafikal revolution, der sammen med indvielsen af Lilleb?ltsbroen bet?d en halvering af rejsetiden fra den ene ende af landet til den anden.

I 1960?erne kom de elegante tyskbyggede MA-lyntog, der satte nye standarder for komfort og rejsehastighed. De designr?de InterCity-tog i timedrift udvidede fra 1974 markant mulighederne for at rejse mellem landsdelene uden togskift.

Fra 1990 var det de smarte, hvide IC3-togs?t, der med nogen forsinkelse satte farten op p? det danske jernbanenet, samtidig med at de gav endnu flere direkte forbindelser i landsdelstrafikken. Danmark skrumpede for alvor igen da jern?bane?delen af den faste Storeb?lts?for?bin?delse ?bnede i 1997, og passagererne str?mmede til.

Den n?ste generation fjerntog ? de italienskbyggede IC4-tog ? ser vi endnu ikke s? meget til?

M?det holdes p? Lygten station.