DJK Hovedstadsområdet


DJK Hovedstadsområdet er Dansk Jernbane-Klub’s lokalafdeling for alle medlemmer bosat i Hovedstadsområdet. Andre DJK-medlemmer er naturligvis også altid velkomne.

Møder
Afdelingen holder medlemsmøder 7-9 gange om året, hvor vi med foredrag, lysbilleder eller film er med til at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner og jernbanedrift af enhver art. Vi ser på jernbanerne - indenlandske som udenlandske - fra såvel en aktuel som historisk vinkel. Mødeprogram finder du her på hjemmesiden og i DJKs tidskrift "Foreningsnyt", der udkommer 4 gange årligt. Mødested bekendtgøres på hjemmesiden og i Foreningsnyt.

Dalgas Have Møderne holdes normalt kl. 19.00 i mødelokale i Dalgas have 48. 2000. Frederiksberg, lige over for indgangen til Handelshøjskolen Copenhagen Business school, ikke så langt fra metrostation Lindevang.

Jernbanesamlermarked
DJK Hovedstadsområdet holder en gang om året et jernbanesamlermarked i Teatersalen i Valby Kulturhus. På dette samlermarked kan private samt jernbaneklubber sælge, bytte og købe gamle jernbane- og sporvejseffekter, modeller og bøger m.m. Der opkræves stadeleje. Se billeder

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 8
Kulturhuset ligger i hjørnet ved siden af Movias hovedkontor på Toftegårds Plads, ca. 8 minutters gang fra Valby Station. Valby Station betjenes af visse regional- og intercitytog samt S-tog. Toftegårds Plads er stoppested for buslinierne 1A, 4A, 8A, 132 og 133.

Studieture
Lokalafdelingen arrangerer studieture inden for hovedstadsområdet. Til sådanne arrangementer opkræves et deltagergebyr. Når en studietur er åben for tilmelding, kan den findes i kalenderen på forsiden. Se billeder

Lokalafdelingens bestyrelse samt mailadresse hovedstadsomraadet@jernbaneklub.dk
Bent Jacobsen (formand), Tlf. 4484 2107

Karsten Hindsberger (næstformand+sekretær), Tlf. 2868 6792

Per Holm, 2233 4677