meddelelser fra DANSK JERNBANE-KLUB - M 5a/61   -   August 1961

tilbage

Dette nummer er redigeret Peer Thomassen. DANSK JERNBANE-KLUB

Udflugt søndag 17 september kl. 10.15 på Høng-Tølløse Jernbane (HTJ,) DJK har bestilt særtog arbejdstog til kørsel efter følgende plan: (udrejse) afg. Tølløse kl. 10.15 (hjemrejse) afg. Høng kl. l5.25 ank..Høng 14.45 ank. Tølløse - 16.35.

Ovennævnte tider er omtrentlige, arbejds- og særtogsanmeldelse vil blive uddelt. Frokostpause i Ruds-Vedby mellem kl. c. 12.30 og l4.00.

Tilslutningstog fra København H. kl. 8.23 (tog 1227) - ankomst Tølløse kl. 9.22. Efter udflugten sker hjemrejsen mod København med (tog 250) afgang Tølløse kl. 17.12. Øvrige forbindelser bl.a. nordfra - se "Togplan" eller "Danmarks Rejseforbindelser".

Pris for deltagelse: (HTJ-strækningen) DJK-medlemmer kr. 10-, ikke-medlemmer kr. 12,- kvindelige pårørende og børn kr. 6-. Bindende anmeldelse sker ved snarest og senest den 8 /9 at indbetale ovennævnte beløb ~ samt for deltagere fra københavns-området, der ønsker at deltage i grupperejse København H.-Tølløse og retur yderligere kr. 7, -. (Øvrige deltagere henvises til at benytte weekend~billet,) ~ på postgirokonto 673 94 adresseret P, Thomassen Strandvejen 201 Hellerup . På bagsiden af talonen kan anføres om deltagelse i fællesspisningen på "Ruds-Vedby Kro" ønskes. Medbragt mad kan iøvrigt indtages samme sted. Tilmeldelsen vil blive bekræftet ved tilsendelse af kontrolbillet, evt. "middagspladsbillet" og instruktionsskrivelse.

For medlemmer af "Svenska Järnvägsklubben" tilbydes turen København-Tølløse-Høng retur for sv.kr. 12,-som kan betales i toget efter bindende Skriftlig tilmeldelse senest den 11. september

Oprangeringen vil blive således.:G 625-E 55-C 24-C 25-C 35. Der vil blive gjort holdt undervejs for fotografering såvel på fri strækning som på stationerne i Tølløse og Høng forevises remiserne m.m. - sidstnævnte+sted vil banens damploko nr. 5 blive kørt frem for besigtigelse og fotografering.

Udflugt lørdag/søndag . 9/10. September på bl.a. "Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) i Värmland, arrangeret af "Svenska Jårnvägsklubben", der har vist vor forening den venlighed. at indbyde til dansk deltagelse. Nærmere redegørelse for programmet kan fås ved henvendelse til bm. Erik B. Jonsen - telefon HElrup 6850 (kl.. l8-20) . Omkostningerne ved deltagelsen vil andrage ca. 100- da. kr. Tilmelding skal være SJK i hænde ( i Stockholm) senest den l. september.

Næste nummer af "meddelelser --" (M 5/61) forventes udsendt medio september.