dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Jernbanen III · Årgang 2002 · Nr. 03
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Sommerferie i Østrig - med udsigt til smalsporsbanen mellem St.Pölten og Mariazell  Ole Busch jernbanen 02/03 34 35973 dansk  
Exit "Sjælland" Restaurationsfærgen fra væk København - forhistorie færger Thomas Nørgaard Olesen jernbanen 02/03 35 35973 dansk  
En sjælden race - Der er ikke meget fælles stof i hængebrornes historie og jernbanehistorien, men alligevel historisk om Tees-broen, Niagara-hængebroen - Bro over Donau-kanalen - Brooklyn-broen - Manhattan - teknik bg Povl Wind Skadhauge jernbanen 02/03 36 35973 dansk  
Fra skur til udflugtsvogn 1-del opstaldede vognkasser findes rundt omkring, hvordan restaureres de? vet vg Arne Jørgensen jernbanen 02/03 42 35973 dansk  
Farvel til - flyvebådene begivenhederne ved den sidste flyvebådssejlads København-Malmø førger Thomas Nørgaard Olesen jernbanen 02/03 46 35973 dansk  
Jernbanerne i Finland udførligt om historien, og nuværende situation. Landkort, omsporingsanlæg, materiel  Eigil de Neergaard jernbanen 02/03 48 35973 dansk  
Tanker om vores materiel prioritering af bevarelse om jernbanemateriel vet Peter Christensen jernbanen 02/03 56 35973 dansk  
DJK og jernbanelitteraturen leder  Lars Henning Jensen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Ny organisation ajour-banestyrelsen org Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
S-tog til Roskilde ajour-banestyrelsen, planer skrinlagt s-tog Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Nye sikringsanlæg ajour-banestyrelsen inf sik Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
For 25 år siden: Odder-Hov nedlægges beskr med flotte fotos fra den sidste tid inf Tommy O Jensen jernbanen 02/03 40 35973 dansk  
Anlæg og vedligehold spildte penge i banestyrelsen? - færdigbygning Veksø-Frederikssund inf Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Ringbanen Flintholm-Vigerslev s-tog inf Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Sikkerhed 2001 oversigt over ulykker sik Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
DSB Årsrapporten 2001 ajour-DSB passagerfremgang, undersøgelser, mindre ant medarb, mindre sygefravær, stationsmoderniseri arb adm Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Infrastrukturændringer - S-tog fritrumsprofiler, tilpasning til SA-s-tog s-tog SA Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Undersøgelsen af udbuddet ajour-DSB, vestjyske baner  Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Ny organisation ajour-DSB, ny direktion, salg og produktion org Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Automater og billetter ajour-DSB, nye ensartede adm Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk  
Indsættelsesplan og ny køreplan for S-tog ved dobbeltsporet til Frederikssund og overgang til SA s-tog SA Erik B Jonsen jernbanen 02/03 10 35973 dansk  
Køreplaner ajour-DSB, overgang til ny køreplan kp Erik B Jonsen jernbanen 02/03 11 35973 dansk  
Materielnyt ajour-DSB, modtagelse af Øresundstog, udrangering af S-tog s-tog ET3 Erik B Jonsen jernbanen 02/03 11 35973 dansk  
Udbudsrunde ajour-DSB, vedligeholdelse af railion Denmark A/S materiel EG EA el Erik B Jonsen jernbanen 02/03 11 35973 dansk  
Dronningens salonvogn ajour-DSB, tur til Belgien vg Erik B Jonsen jernbanen 02/03 11 35973 dansk  
Rejsekortet udførligt om planer af det nye rejsemedie adm Erik B Jonsen jernbanen 02/03 12 35973 dansk  
Grænseoverskridende tog ajour-Railion, EG kører i Sverige EG gods Erik B Jonsen jernbanen 02/03 13 35973 dansk  
Foreningen De Bornholmske Jernbaner Ajour - købt udstillingsbygning vet Karsten Hindsberger jernbanen 02/03 15 35973 dansk  
TraXion - NVAG Ajour gods Allan Støvring-Nielsen jernbanen 02/03 14 35973 dansk  
Arriva overtager Vestbanen  Allan Støvring-Nielsen jernbanen 02/03 13 35973 dansk  
Hedelands Veteranbane indsættelse af udvidelse til Mosegård vet Claus Nielsen jernbanen 02/03 15 35973 dansk  
Nyt projekt for Østamagerbanen - En etape 4? - Uniformerne - Stewarderne - beredskabsøvelser ajour-Metro metro Torkil Haas jernbanen 02/03 16 35973 dansk  
Solbjerg-Lindevang - Arbejdsmiljøpris - Nørreport-Frberg - Køer plejer naturen i Ørestad - 100 000 test-kilometer ajour-Metro metro Torkil Haas jernbanen 02/03 16 35973 dansk  
Hovedstadens Lokalbaner A/S ajour-privatbanerne, fusion af Gribskovbanen org Ole-Chr. M. Plum jernbanen 02/03 18 35973 dansk  
Lokalbanen A/S Nærumbanen omdannes til Lokalbanen org Ole-Chr. M. Plum jernbanen 02/03 18 35973 dansk  
Lemvigbanen VLTJ betjener gods i hele Nordvestjylland gods Ole-Chr. M. Plum jernbanen 02/03 19 35973 dansk  
Lollandsbanen containertog til Hamborg gods Ole-Chr. M. Plum jernbanen 02/03 19 35973 dansk  
Nordjyske Jernbaner indkøbt MY 1146 MY di Ole-Chr. M. Plum jernbanen 02/03 19 35973 dansk  
Vestbanen overdragelse til Arriva org Ole-Chr. M. Plum jernbanen 02/03 20 35973 dansk  
Odderbanen overdragelse af aktier, nedbringelse af standsningssteder adm bg Ole-Chr. M. Plum jernbanen 02/03 20 35973 dansk  
Åhusbanen - Sporoptagning Hanaskog-Broby - Oprustning af Söderåsbanan - My med nattog Berlin-Malmö - Damp Österlen ajour-Skåne da inf Jan Lundstrøm jernbanen 02/03 21 35973 dansk  
Fokus på Flendsburg-Kiel - BR 141 stationeres i Kiel - Moderniseringer ajour-Slesvig-Holsten inf Ole Jensen jernbanen 02/03 22 35973 dansk  
DSB fik udvidet Sønderjylland - lidt fotos og udførligt om genforeningstiden på Padborg jernbanestation bg inf foto Torkil Haas jernbanen 02/03 24 35973 dansk  
Vognhal i Marslev - Fra vision til virkelighed DJKs byggeri for veteran-jernbanemateriel bg vet foto Thomas Nørgaard Olesen jernbanen 02/03 30 35973 dansk  
Vestsjællands Lokalbaner OHJ og HTJ fusioneres org Ole-Chr. M. Plum jernbanen 02/03 18 35973 dansk  
1.del af LOKO-projetet afsluttet ajour-banestyrelsen inf Erik B Jonsen jernbanen 02/03 35973 dansk