dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1987 · Nr. 05
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Ny togplan fr o m 31 maj 1987  kp  Tåg 87/5 7888 svensk Ny tågplan fr o m 31 maj 1987 
SJ 1867, særtryk 77 og Kommunikeet  da kp Johan Selme Tåg 87/5 7888 svensk SJ 1867, särtryck 77 och Kommunickan 
Nye vogne til Roslagsbanen  el vg Arne Andersson Tåg 87/5 17 7888 svensk Nya vagnar till Roslagsbanan 
Om damploks effekt  da Richard Berglund Tåg 87/5 18 7888 svensk Om ångloks effekt 
Sidste vue Vara-Nossebro  inf foto  Tåg 87/5 20 7888 svensk Sista vut Vara-Nossebro