dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1988 · Nr. 02
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
ÖBB 150 år - damptog og kavalkade   Kurt Möller Tåg 88/2 7895 svensk ÖBB 150 år - ångtåg och kavalkad 
1969 - et driftsår i Sverige  kp Bengt Hammar Tåg 88/2 7895 svensk 1969 - ett trafikår i Sverige 
The Kingston Flyer" - damptog på New Zeeland  da  Tåg 88/2 11 7895 svensk The Kingston Flyer" - ångtåg på Nya Zeeland 
Det geologiske kortværk - en jernbaneshistorisk informationskilde  inf Harald Angrell Tåg 88/2 18 7895 svensk Det geologiska kartverket - en järnvägshistorisk informationskälla 
Fortsat TGV-udbygning    Tåg 88/2 20 7895 svensk Fortsatt TGV-uttbyggnad 
industrisporet i Sveg  foto  Tåg 88/2 26 7895 svensk industrispåret i Sveg