dansk     norsk     svenska     deutsch     français         

Tidsskrifternes artikler

Tåg · Årgang 1996 · Nr. 05
OverskriftBeskrivelseTemaForfatterTidsskriftnavnSidetalDJK id nrSprogOverskrift på originalsprog
Tungtrafik nord om Polarcirklen Malmbanen - LKABs livsnerve detaljeret om banen Kiruna- Narvik gods Peter Löf Tåg 96/5 7976 svensk Tungtrafik norr om Polarcirkln Malmbanan - LKABs livsnerv 
Ny kurs i trafikpolitikken Kommunikationskommitténs betænkning adm  Tåg 96/5 17 7976 svensk Ny kurs i trafikpolitiken 
Med SWB fra gruve til havn  mod Lars Håell Tåg 96/5 20 7976 svensk Med SWB från gruva till hamn 
Tre normløse typer Specielle vogne på svenske spor vg Erik Sundström Tåg 96/5 22 7976 svensk Tre normlöse typer 
Fallen Flags" jernbaneselskaber som forsvandt   gods di  Tåg 96/5 25 7976 svensk Fallen Flags" järnvägsbolagen som försvann 
Tysk på dansk Regiosprinteren på Nærumbanen di Tim Timoleon Tåg 96/5 26 7976 svensk Tyska på danska 
25 år med AGJ smalspor vet da Per-Åke Lampemo Tåg 96/5 28 7976 svensk 25 år med AGJ 
Det fransk jernbanemuseet i Muhlhouse  vet Kurt karlsson Tåg 96/5 32 7976 svensk Det franska järnvägsmuseet i Muhlhouse 
Dystert for SJ Gods Tåg-nytt adm org Ulf Nyström Tåg 96/5 38 7976 svensk Dystert för SJ Gods 
Ny trafikledningscentral i Gøteborg Tåg-nytt sik Ulf Nyström Tåg 96/5 39 7976 svensk Ny trafikledningscentral i Göteborg 
BrainTrain - højskole på skinne Tåg-nytt vg Gerhard Troche Tåg 96/5 40 7976 svensk BrainTrain - högskola på räls 
Togmøde ved Båstad nord - Alle højhastighedstog er ikke højhastighed Tåg-nytt kp el Lars Olof Lind Tåg 96/5 41 7976 svensk Tågmöte vid Båstad norra - Alla snabbtåg är inte snabba