Jernbanen er udgivet af DJK siden 1961


Mest stillede spørgsmål til DJK


        ISSN 0107-3702
    Skriv til Jernbanen!

Rdaktionen modtager meget gerne artikler, nyheder, rettelser og kommentarer.
Indsendelse af indlæg og fotos til Jernbanen.

Jernbanens redaktion:
Tommy O. Jensen (ansvarshavende), tlf. 61 24 33 99.

Fagredaktioner:
Trafik politik:  
Infrastruktur:  
DSB og Arriva:  
Godsoperatører:  
Lokalbaner:
Bybaner:
Veterantog:
Sverige:
Norge:  
Nordtyskland:

Foreningsnyt (M-bladene):

Udarbejdelse og redigering af Jernbanen sker - som alt andet arbejde i DJK -
udelukkende på frivillig og ulønnet basis, hvorfor vi håber på forståelse ved eventuelle forsinkelser.


Henvendelse vedr. bladekspedition:
DJK, Sekretariatet, Marielundvej 35, 2730 Herlev. Tlf.: 33 33 86 97.
Har du ikke modtaget bladet?

Henvendelse vedr. annoncer:
Ansv. redaktør Tommy O. Jensen, Dansk Jernbane-Klub
Tidsskriftet Jernbanen, Marielundvej 35, DK 2730 Herlev
Tlf: +45 61 24 33 99       E-mail:
Konto: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 555 3830         CVR.nr: 53439713
DJK Jernbanen - Annonceprisliste 2020.pdf