Dansk Jernbane-Klub's blad Jernbanen
Overskrifter fra 43. årgang 2003

60 sider

Bagsiden: Metrotog i sne.
Jernbanen Nr. 8 - Decmber 2003
Leder: Når forudsætningerne er dybt forældede.
Ajour: (26 sider)
*Trafikstyrelsen (2 sider)     *Banestyrelsen (5 sider)     *DSB (3 sider)
*Ralion   *Arriva   *NVAG   *NOB (2 sider)
*Privatbaner (7 sider)     *Metro (3 sider)
*GM-gruppen: MY 1126 (1 side)
*Udland: Skåne. Sverige. Slesvig-Holsten. Tyskland. (2 sider)
Med DJK i Tjekkiet og Sachsen: Efterårsrejse 2003. (4 sider)
For 10 år siden: MY'erne returneres til Sverige. (2 sider)
Ved verdens ende - i Skanderborg... Damplokomotiver venter på ophugning. (4 sider)
Farvel til Mz 1401-1426. (6 sider)
Den store grå masse: Mindre bestonstøbte broer. (4 sider)
Tilbage til fremtiden: Fotostudietur på Køge Havn. (2 sider)
Class 37: - portræt af en britisk dieselslider. (5 sider)
Boganmeldelser: På sporet af 2003.  -  I lyntogets førerrum.  -  Østersøruterne. (2 sider)
DJK adresser. (1 side)
2. sektion: Foreningsnyt. (4 sider)     Nyt fra Hovedbestyrelsen: Indkaldelse til generalforsamling 2004.
Nyt fra afdelingerne.   -   Medlemmernes spalte.   -   Nyt fra Jernbanebøger.
Jernbanekalenderen 2004: Sammen med dette nummerm af Jernbanen udsendes Jernbanekalenderen 2004, som også indeholder Jernbanebøgers nye katalog.

44 sider
Jernbanen Nr. 7 - November 2003
Leder: Service... - en by i Tyskland...?
Ajour: DJK Materielfortegnelse pr. 1. okt.2003. (11 sider)
MA-lyntoget fylder 40 år. (2 sider)
27.000 nitter, spanter, aluminium og stål - forhistorien om DSB litra MA lyntog. (6 sider)
Det danske TEE-lyntog. (10 sider)
Sølvpilens polske premiere. (4 sider)
Folkegaven til Polen. (5 sider)
DJK adresser. (1 side)
Bagsiden: Et MA-lyntog i aftensolen ved Sorø 1988.
2. sektion: Foreningsnyt. (8 sider)
DJK Rejser: Forårsrejse til Harzen 6.-9. maj 2004.
Nyt fra afdelingerne.
Medlemmernes spalte.
Nyt fra Jernbanebøger.


52 sider
Jernbanen Nr. 6 - Oktober 2003
Leder: Når passagererne bliver væk.
Ajour: Nyheder fra ind- og udland. (19 sider)
*Banestyrelsen (5 sider)     *DSB (6 sider)     *Ralion   *Arriva   *NVAG   *NOB
*Metro (2 sider)
*Veteranbanerne: Museumsbanen. Veteranbanen Bryrup Vrads. (2 sider)
*Udland: Skåne. Sverige. Slesvig-Holsten. Tyskland. England. (2 sider)
DSB er godt rustet til de kommende års udfordringer: Interview med salgsdirektør Bjørn Wahlsten
På sporet af Ystad-banen. (6 sider)
Veteran S-toget på pension. (4 sider)
Linie Hh til Holbæk havn -toget kører ikke videre! (ophugning af S-tog) (4 sider)
For 20 år siden: S-banen kommer omsider til Køge. (2 sider)
Eemslandbahn 1975: Damp i Østtyskland. (9 sider)
Boganmeldelser: Svenske Elmotorvagnar. ICE. Die Baureihe 103. (1 side)
Glemte spor...: For 31 år siden blev privatbanen Varde-Grindsted Jernbane (VGJ) nedlagt. (1 side)
DJK adresser. (1 side)     Bagsiden: ME 1519+1531+1530 nord for Vejle med 13 toetagesvogne.
2. sektion: Foreningsnyt. (4 sider)
Nyt fra afdelingerne.   Medlemmernes spalte.   Nyt fra Jernbanebøger.

60 sider

Bagsiden: Stor S-togsudflugt.
Jernbanen Nr. 5 - August 2003
Leder: Materielpolitik eller museumspolitik?
Ajour: Nyheder fra ind- og udland. (24 sider)
*Banestyrelsen (4 sider)     *DSB (5 sider)     *Ralion   *Arriva   *NVAG   *NOB (1 side)
*Privatbanerne: Lokalbanen. LJ. VLTJ. VNJ. (2 sider)
*Metro: Sporplan m.m. (5 sider)
*Veteranbanerne: LFB. Blovstrød. D-maskinegr. MBJ. (3 sider)
*Udland: Skåne. Sverige. Norge. Slesvig-Holsten. Polen. (4 sider)
Letbaner i København? Stor interesse for letbaner langs Ring 3 (2 sider)
En sommer aften ved dæmningen: Hindenburgdæmningen fyldte 75 år. (2 sider)
Noget så trekantet: Broer i gitterkonstruktion. (4 sider)
På sporet af OKMJ: 3. og sidste del af en cykelekspedition på Fyn, april 2002. (6 sider)
1000 mm sporvide: Burma, Vestafrika og Bornholm! (6 sider)
Afsked med Frichs lyntoget: Sommeren 1973 kørte de gamle lyntog deres sidste ture. (4 sider)
Australiens indre: Nu på fuld skinne. (4 sider)
Boganmeldelser: På sporet af 90'erne. Driftsmateriellet 1933. Jernbaner i krig. (2 sider)
Da tyskerne forsøgte at få kontrol over Viborg jernbanestation: 29. august 1943. (1 side)
DJK adresser. (1 side)
2. sektion: Foreningsnyt. (8 sider)
Sekretariatet.   Vognhalprojektet.   DJK rejser.   Nyt fra afdelingerne.   Medlemmernes spalte.   Jernbanens redaktion.   DJK Udflugt.   Nyt fra Jernbanebøger.

60 sider


Bagsiden: DSB målevogn.
Jernbanen Nr. 4 - Juni 2003
Leder: Når sporet ikke er farbart ...
Ajour: Nyheder fra ind- og udland. (22 sider)
*Banestyrelsen (6 sider)     *DSB (3 sider)     *Ralion *Arriva *NOB *NVAG (2 sider)
*Metro: Metroen kom frem til Frederiksberg... (2 sider)
*Privatbanerne: Lokalbanen. OHJ-HTJ. (2 sider)
*Veteranbanerne: Hvordan der igen kom damptog på Blovstrød Banen. SFVJ: Skydebroen. (2 sider)
'M/F Kong Frederik IX bliver i Danmark! Foto af færgen under bugsering.
*Udland: Skåne. Sverige. Slesvig-Holsten. Tyskland. Schweiz. (4 sider)
På sporet af Nordvestfynske Jernbane (OMB): Oplevelser på en cykeltur, april 2002, 2. del. (6 sider)
For 40 år siden: Fugleflugtslinien indvies. (4 sider)   Fugleflugtsliniens jubilæum. (2 sider)
Sorø-Vedde banen: Den 1. februar 1903 blev banen mellem Sorø og Vedde indviet. (3 sider)
Jernbane i Grønland: I 1950'erne var der et meget stort torskefiskeri i Godthåbsfjorden... (2 sider)
Vognhallen i Marslev: Sporarbejdet fortsætter. (2 sider)
Sommerrejser for togtosser... (2 sider)
Jernbanearkæologi II: Vognkasser. (5 sider)
Ups - vi er parkeret midt på Strøget! A 154 på afveje i Fredericia 1901.
Forårsdamp i Kina: I det store land langt mod øst er dampen nu stærkt på retur... (4 sider)
Boganmeldelser: Jahrbuch Europäische Eisenbahn 2003. Die Vogelfluglinie. (1 side)
DJK adresser. (1 side)
2. sektion: Foreningsnyt. (8 sider)
Hovedbestyrelsen.     DJK rejser.     Nyt fra afdelingerne.
Medlemsfrirejser 2003: til DJKs veteranbaner.     Nyt fra Jernbanebøger.

60 sider

Bagsiden: Sic transit...
MO - nr. 1951.
Jernbanen Nr. 3 - April 2003
Leder: Gode tog til alle?
Ajour: Nyheder fra ind- og udland (22 sider)
*Banestyrelsen (6 sider)     *DSB (4 sider)     *Arriva *NOB *Tønder bank (2 sider)
*Helårskørsel Tønder - Niebüll (2 sider)
*Privatbanerne: Hovedstaden. LNJ. NJ. (1 side)     *Metro (3 sider)
*Veteranbanerne: MHVJ. Nyt materiel til DJK. (1 side)
*Udland: Skåne. Sverige. Norge. Slesvig-Holsten. England. (3 sider)
Til jubilæum på Vestbanen: 100 år den 14. marts 2003. (2 sider)
Arbejdernes internationale kampdag i Rostock: Af sted mod dampland... for 20 år siden. (9 sider)
Muntre erindringer fra DJK's hovedbestyrelse: Tekst og fotos af Asger Christiansen. (3 sider)
På sporet af Nordfynske Jernbane (NFJ). (4 sider)
Class 66 indtager Skandinavien: Den britiske version af et GM-lokomotiv. (4 sider)
Lyntoget kører via Samsø. (4 sider)
HV3's kedel til eksamen. (2 sider)
Franske fristelser. (2 sider)
Boganmeldelser. (3 sider)
DJK adresser. (1 side)
2. sektion: Foreningsnyt. (8 sider)
Hovedbestyrelsen.     DJK udflugt.     DJK rejser.     Nyt fra afdelingerne.
Medlemmernes spalte: Efterlysninger, køb og salg.     Nyt fra Jernbanebøger.

36 sider
Jernbanen Nr. 2 - Marts 2003
Leder: En tynd kop te.
Ajour index: Materieloversigt for danske jernbaner pr. 1. januar 2003. (10 sider)
For 1 år siden: Nørreport på skrump. Fotoserie.(6 sider)
D-maskinegruppen gennem 25 år: Alf Blume fortæller. (6 sider)
Oplevelser med D-maskinegruppen: Carl Henrik Seidenfaden fortæller. (3 sider)
Da jeg var fyrbøder på et godstog: Keld Haandbæk fortæller. (1 side)
Materieltogne: Kristian H. Sørensen fortæller. (2 sider)
D-maskinegruppens materiel gennem 25 år. (3 sider)
2. sektion: Foreningsnyt. (8 sider)
Nyt fra Hovedbestyrelsen: Generalforsamling 2003.
Mødekalender for afdelingerne.
DJK årsregnskab 2001-2002
Nyt fra Jernbanebøger.

60 sider

DJK ønsker:
Vestbanen tillykke
med de 100 år!


Bogudgivelse:
Fra Vestbanen til Arriva
Jernbanen Nr. 1 - Februar 2003
Leder: Vintertanker fra formandsstolen.
AJOUR: Aktuel jernbane nyt:
*Banestyrelsen: (6 sider)       *DSB: (3 sider)       *Ralion: (1 side)       *Arriva: (2 sider)
*Andre operatører: NVAG. IKEA Rail. Connex. (½ side)
*Veteranbanerne: DSB S-tog. Limfjordsbanen. D-maskinegruppen. (1 side)
*Metro: (2 sider)
*Privatbanerne: Amtsbaner eller lokalbaner. Hovedstadens Lokalb. Vestsjællands Lokalb. (2 sider)
*Udland: Sverige. Skåne. Norge. Tyskland. Slesvig-Holsten. Estland. (4 sider)
Jernbanesafari i Jylland 1970. (8 sider)
Plader på kant: Broer med pladejernsdragere er sjældent særlig iøjnefaldende. (4 sider)
Har Danmark i tankerne: Sovevognsselskabet CityNightLine. (2 sider)
25 år med MR-togsæt 1978-2003 Om MR-togenes første tid. (5 sider)
Toget tager flyveren Ny tog fra Tyskland til Guangzhouís nye metro system. (1 side)
Farvel til armsignalerne! De sidste armsignaler i Borris. (4 sider)
For 40 år siden: Sne på Stubbekøbingbanen. (2 sider)
Karlsruhe-modellen: - hvordan man genopliver hensygnende og nedlagte baner. (6 sider)
Boganmeldelser. (1 side)
2. sektion Foreningsnyt (8 sider)     Se hele 2. sektion i PDF-format.
Nyt fra Hovedbestyrelsen: Generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 2003.
DJK Rejser: 11.-14. september 2003 Efterårstur til Sachsen og Tjekkiet.
Mødekalender for afdelingerne.
Mindeord: Asger Bergh.
Medlemmernes spalte: Efterlysninger, køb og salg.
Nyt fra Jernbanebøger.

                          For at se PDF-filer skal du have
Acrobat Reader installeret.
Hent den gratis hos Adobe!