Dansk Jernbane-Klubs medlemsblad Jernbanen

Indsendelse af indlæg og fotos

Tilsendelse eller overdragelse af fotos, manuskripter og øvrigt materiale til Jernbanen er ensbetydende med, at indsenderen samtykker i, at det uden vederlag kan bruges og bearbejdes efter redaktionens vurdering. Redaktionen er ikke ansvarlig for uopfordret indsendt materiale.

Manuskripter til artikler, læserbreve og andet kan sendes på e-post eller på en USB-nøgle. Overførsel via Dropbox, Wetransfer efter aftale.

Billeder på digital-format, bør være minimum på 300 dpi og en størrelse på over 10x15 cm, for at have en egnet kvalitet. Farvebehandling bør undgås.
       

Manuskripter/USB-nøgle kan ikke påregnes returneret. Illustrationer returneres kun, såfremt indsenderen anmoder herom med ordet "RETUR" og tydelig adresse på bagsiden af hvert fotografi (på rammen af dias). Ellers indgår billederne i foreningens jernbanehistoriske arkiv.

Indlæg, der ikke er signeret af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, tegner ikke nødvendigvis foreningens holdning.

Med venlig hilsen
Jernbanens redaktion.