bane
bog-
klubben
Dansk Jernbane-Klub   Jernbanebøger   bane bog-klubben   Indmeldelse i bane bog-klubben  
Sådan melder du dig ind

Du melder dig ind i bane bog-klubben ved at bruge tilmeldingsformularen samt overføre 200 kr. i DE­POSITUM, som du får tilbage ved evt. udmeldelse.

Når vi har modtaget dit depositum sender vi dig en bekræftelse pr. e-mail. Sammen med den får du de særlige indmeldelses-tilbud, som du bestiller pr. e-mail.

Desuden får du den nyeste ”Info” om de kommende bogklubbøger, som du evt. skal afbestille, hvis du ikke ønsker dem!

Fremover får du - enten sam­men med dine klub-bøger eller separat - tilsendt in­for­mation om de kommende klub­-bøger, som du har mindst en måned til at afbestille. Desuden får du til tider special-tilbud forbeholdt med­lem­mer af bog­klubben.

Sammen med din første klub­bog mod­tager du et girokort til beta­ling af den bog, du netop har fået. Du skal blot betale inden den frist som står på girokortet og har al­tid mindst 14 dages kredit.

Bemærk at bøger­ne KUN fås til klub-­pris når de tilbydes som „næste bog“. Dvs. at man ikke - efter at bogen er ud­kommet - kan få den gennem klubben til sær­lig pris.

Du binder dig kun til at købe 3 bøger, dog mindst én om året. Og du kan derefter til enhver tid ud­melde dig af bane bog-klubben og få dit deposi­tum på 200 kr. igen. Læs venligst reglerne for medlemskab grundigt igennem, da du god­tager disse regler, når du indbetaler depositum.

Regler for medlemskab af bane bog-klubben
1) Indmeldelse sker ved at indbetale et depositum på kr. 200 til bane bøgers bankkonto på indbetalingskort mærket bane bog-klubben eller ved elektronisk overførsel af beløbet. Indbetalingen gælder samtidig som accept af reglerne for medlemskab.

2) Nye medlemmer starter automatisk med den eller de bøger som indgår i førstkommende bogpakke. Denne bogpakke kan dog afbestilles, og i så fald modtages i stedet Bogklub-info med information om næste bog.

3) Medlemmer af bane bog-klubben tilbydes min. 3 og max. 6 gange årligt nye bøger til en pris som er ca. 25 % lavere - excl. porto - end bogens udsalgspris. Rabatten gælder kun udgivelser fra bane bøger og DJK’s forlag. Når der tilbydes bøger fra andre forlag kan rabatten være mindre. For hver bogpakke tillægges den faktiske portoudgift.

4) Medlemmer af bane bog-klubben forpligter sig til at aftage mindst 1 bog årligt og ialt mindst 3 bøger i den tid medlemskabet varer. Overholdes dette ikke, tilfalder det indbetalte depositum bane bog-klubben.

5) Det enkelte medlem af bane bog-klubben kan kun købe ét eksemplar af hver udgivelse til klubpris, og kun når de tilbydes som „næste bogklub-bog“. Tidligere udgivne bøger kan ikke købes til særlig klubpris. Eventuelle indmeldelsestilbud kan kun benyttes i forbindelse med indmeldelsen og indgår ligesom særtilbud ikke i bogantallet under pkt. 4.

6) I god tid inden udgivelsen orienteres medlemmerne i Bogklub-info om „næste bog“. Afbestilling af „næste bog“ skal ske inden udløbet af den fastsatte frist, som er mindst 14 dage. Bogklub-info med infor-mation om næste bog udsendes enten separat eller sammen med en foregående klubbog. Afbestilling sker ved, at man krydser af i „Nej tak“-rubrikken på svarkuponen som sendes til bane bog-klubben. Alternativt kan der afbestilles pr. e-mail til bane bog-klubbens e-mailadresse, så får man en kvittering pr. e-mail. Der kan ikke afbestilles på indbetalingskortet eller via PC-bank.

7) Bogklubbøger som ikke er blevet afbestilt tages ikke retur. Derimod kan bøger med tekniske fejl naturligvis ombyttes med nye.

8) Betaling for modtagne bøger SKAL ske inden den på indbetalingskortet anførte frist, som er mindst 14 dage.

9) Ved udsendelse af betalingspåmindelse tillægges et rykkergebyr på kr. 50,-. Ved gentagne tilfælde af manglende indbetaling udmeldes medlemmet, og det indbetalte depositum returneres, fratrukket bane bog-klubbens tilgodehavende og et administrationsgebyr på 50 kr.

10) Kan depositum ikke dække bane bog-klubbens tilgodehavende, er bane bog-klubben berettiget til - uden yderligere varsel - at sende tilgodehavendet til retslig inkasso.

11) Efter aftagelse af mindsteantallet af bøger (se punkt 4) kan udmeldelse ske med 1 måneds varsel. Såfremt der ikke er uafregnede mellemværender (se punkt 9) tilbagebetales det fulde depositum.

Regler gældende pr. 1.7.2005

bane bog-klubben, Dansk Jernbane-Klub
Marielundvej 35, 2730 Herlev.
Tlf. 33 93 20 02 Fax: 33 33 86 96  
Danske Bank Regnr. 1551 Kontonr. 3179176Ja tak, jeg ønsker at blive medlem af bane bog-klubben.

Jeg har læst og forstået reglerne for medlemskab.
Jeg overfører depositum kr. 200,- til
Danske Bank Regnr.1551 Kontonr. 3179176
mærket "indmeldelse bane bog-klubben"
og med tydelig angivelse af navn og adresse.
Jeg er klar over at mit medlemskab først træder i kraft når indbetalingen er registreret.

Navn:
Adresse:
Postnr./By:
E-mail:
Samtidig med indmeldelsen bestiller jeg disse bogtilbud:Kopier teksten ovenfor (CTRL+C). Tryk på linket nedenfor og indsæt teksten i
e-mailen (CRTL+V). Udfyld med navn, adresse og e-mail og send mailen til os!
Tilbud ved indmeldelse i bane bog-klubben

Samtidig med din indmeldelse i bane bog-klubben kan du købe
de seneste fire bøger fra foregående bogpakker til den særlige
bogklubpris, hvor du sparer ca. 25 %. (Til prisen lægges porto).
Bestil bøgerne pr. e-mail samtidig med indmeldelsen.
Så sender vi dem, når dit medlemskab er registreret.
Mere udførlig tekst om bøgerne findes på Jernbanebøgers hjemmeside.

bane bog-klubben, Dansk Jernbane-Klub
Marielundvej 35, 2730 Herlev.
Tlf. 33 93 20 02   Fax: 33 33 86 96  
Danske Bank Regnr. 1551 Kontonr. 3179176På togtur i DDR       Bahnreisen in die DDR
Forfatter: Gunnar W. Christensen
Sprog: Dansk og tysk
Sider: 264     Fotos: 481 mest s/h
Format: 24,9 x 28,6 cm Hardback
ISBN: 978-87-87050-17-3
Varenummer: 132
Normalpris: 350,- kr.
Bogklubpris: 262,- kr + fragt

Se læseprøve

På sporet af 2020   Årbog om danske jernbaner
Redaktion og tilrettelæggelse: Dansk Jernbane-Klub.
Format: 24,4 cm x 24,6 cm i stift bind
Sidetal: 100 sider og ca 200 ill. i farver.
Forlag: Dansk Jernbane-Klub 2020.
Udkommer: November 2020.
Varenummer: 592
Normalpris: 249,- kr.
Bogklubpris: 186,- kr + fragt

Nordbanen
København-Hillerød-Helsingør

Af John Poulsen
360 sider med mere end 500 illustrationer,
heraf mange i farver.
Format 24,5 x 23 cm, stift bind.
Forlag: bane bøger 2020.
Varenummer: 335
Normalpris: 398,- kr.
Bogklubpris: 298,- kr + fragt

Asaabanen 1914-1968
Af Hans Jørn Fredberg
72 sider, 79 fotos, 8 kort og tegninger.
Format 21 x 21 cm, stift bind.
Forlag: Skinne Bøger - 2020.
Varenummer: 1172
Normalpris: 190,- kr.
Bogklubpris: 142,- kr + fragtSpecialtilbud til nye medlemmer af bane bog-klubben
Ved indmeldelsen kan du købe disse ældre bøger til speciel
"indmeldelsespris". Der er op til 80 % at spare! (Til prisen lægges porto).
Bestil bøgerne pr. e-mail samtidig med indmeldelsen.
Så sender vi dem, når dit medlemskab er registreret.


 
Et liv på maskinen
af Peer Pedersen
80 sider A4, stift bind, rigt illustreret i s/h og farve. Normalt Kr. 268,-

SPECIALPRIS KUN Kr. 99,-
Køge-Ringsted Jernbane
af Thomas Nørgaard Olesen
Format 23 x 24 cm, stift omslag, 160 sider.
Normalt Kr. 349,-
SPECIALPRIS KUN kr. 149,-

Fra Vestbanen til Arriva
Af Ole-Chr. M. Plum
Format 23 x 24 cm, stift omslag 236 sider, ca. 400 illustrationer.
Normalt Kr. 349,-
SPECIALPRIS KUN kr. 149,-


AF: Torben Andersen
Udgivet af: Tog på Tryk
Danske privatbaner 1950-1969
- set gennem danske
jernbanefotografers kameraer
A 4, liggende, hårdt omslag
80 sider, cirka 160 illustrationer
i sort/hvid en del i farver
Bogklubpris kr. 195,- plus porto
Normalpris kr. 320,-
Bestillingsnummer 0914 B
Bogen er en fotografisk historie om de danske privatbaner i perioden 1950-1969,
der viser mangfoldigheden i materiel hos de forskellige privatbaner.
Bogen er bind II en fortsættelse til DSB 1950-69, hvor man kan nyde de mange
billeder, der følges op af en kort tekst.
Ialt er der næsten 160 billeder, heraf en del i farve. Foruden fotos og ledsagende
tekst indeholder bogen for alle de viste baner også data for åbning, længde og
evt. nedlæggelse. Billederne er taget af nogle af Danmarks bedste
jernbanefotografer, der på denne måde har fastholdt livet og materiellet
ved banerne for eftertiden.

Danske lokomotiver og motorvogne 1991 og 1997
Bøgerne illustrerer dansk driftmateriel inklusiv vognmateriellet med
korte data om hver enkelt litra og vogntype pr. 1. januar 1991 og 1997.
   
1991-01-01
Tom Lauritsen
Lommeformat, blødt omslag
286 sider,
rigt illustreret i sort/hvid
Frank Stenvalls Förlag
Bogklubpris 20,- kr. plus porto
Normalpris 99,- kr.
Bestillingsnummer 0577 B
    1997
Tom Lauritsen
15 x 21 cm. i hårdt omslag
128 sider, rigt illustreret i farver
Frank Stenvalls Förlag
Bogklubpris 30,- kr. plus porto
Normalpris 139,- kr.
Bestillingsnummer 0578 B