Dansk Jernbane-Klub Lolland-Falster Afdeling
DJK Lolland-Falster afdeling er Dansk Jernbane-Klub’s lokalafdeling for alle medlemmer bosat på Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland m.v.
Andre DJK-medlemmer er naturligvis også altid velkomne.

 • Lokalafdelingen afholdt generalforsamling den 1. dec. 2015 med 16 deltagere. Da de fremmødte alle havde deltaget i årets arrangementer, blev formandens beretning ganske kort.

  Kassereren fremlagde regnskabet, som viste, at vi har brugt flere penge end der er kommet ind. Det skyldes anskaffelse af ny fladskærm. Afdelingens indtægter kommer stille og roligt ind ved hvert møde, idet kassererens hustru leverer en kage, som sælges til mødedeltagerne. Tak til Marian for mange lækre kager!

  Valget blev genvalg af Jan Bang som kasserer og undertegnede som formand.

  Under eventuelt blev foreslået en tur til stationerne på den for 63 år siden nedlagte Nakskov-Rødby Jernbane.

  Efter generalforsamlingen så vi film, fik kaffe og kage og Lisegrete`s juleknas. Tak!

  Planlagte møder og arrangementer:

  Mødested.
  DJK Lolland-Falster har lokaler på Englandsvej 8, Nykøbing F.

  Information om møderne i DJK Lolland-Falster Afdeling fås på tlf. 54 92 73 37 eller e-poste til
  Ole Jensen

 •