Vi passer på toget!
Allerede i marts 1961 disponerede den dengang to måneder gamle Dansk Jernbane-Klub over to damplokomotiver, en personvogn og en pakvogn. Og den daværende bestyrelse kunne stolt kundgøre, at man forhandlede med forskellige privatbaner om bevaring af flere interessante lokomotiver og vogne.

DJKs første lokomotiv ØSJS Nr 6

Siden dengang er foreningens materielsamling vokset og vokset. I dag omfatter samlingen langt over 50 stykker trækkraft og flere hundrede vogne. I mange tilfælde er der tale om enestående køretøjer med stor kulturhistorisk betydning.

Men det er ikke nok at anskaffe gamle lokomotiver og vogne. At bevare historisk jernbanemateriel kræver meget plads - og helst indendørs. Ved opbevaring i fri luft forgår gamle tog hurtigt, både takket være det danske klima og vore dages grafittimalere og rudeknusere.

Heldigvis benyttes en stor del af Dansk Jernbane-Klubs materielsamling af baneforeningerne, hvor der ved frivillig arbejdskraft gøres en stor indsats for at holde de gamle tog driftsklare. Men det stiller yderligere krav: Ikke blot skal materiellet opbevares, ved veteranbanerne der skal også skaffes faciliteter til istandsættelse og vedligeholdelse.

Derfor har det gennem hele foreningens levetid været en hård kamp at skaffe tilstrækkelig opbevaringsplads under tag. Gennem mange år var denne indsats koncentreret omkring veteranbanerne, men fra slutningen af 1990-erne har også hovedforeningen arbejdet målrettet på at anlægge vognhalskapacitet til den del af foreningens materiel, der ikke benyttes ved veteranbanerne.

Det kræver mange økonomiske midler at indrette gode opbevaringsfaciliteter. Det er derfor en stor udfordring at finde den rette balance mellem den mængde historisk materiel, man kunne ønske bevaret, og hvad der rent faktisk er mulighed for at huse under tag. Skønt netop jernbaneklubbernes store samlinger af gamle lokomotiver og vogne er en central del af den danske kulturarv og ikke mindst vort lands industrihistorie, er interessen for at støtte bygningen af remiser og vognhaller ikke særlig stor. Som oftest er det billetindtægter fra veteranbanerne samt kontingenter og bidrag fra medlemmerne, der gør det muligt at skaffe gode opbevaringsforhold.

 
Materielliste
Samlet liste over Dansk Jernbane-Klubs rullende materiel.

Baneforeningernes materiel
Museumsbanen Maribo-bandholm
Mariager-Handest Veteran Jernbane
Limfjordsbanen Aalborg
Vestsjællands Veterantog (se under lokomotiver og vogne)
Bloustrød Banen (se under Rullende materiel)
MY veterantog (se under Se toget)
Veterantog Vest (se under Materiel)
Djurslands Jernbanemuseum (se under Materiel)

Bygninger under hovedforeningen

Klubhuset
Marielundvej 35 i Herlev     Læs mere

Marslev vognhal II
DJK er i færd med at bygge en ny vognhal.

September 2019:
Der er holdt rejsegilde for DJKs magasinvognhal II.

Oktober 2013:
Planum er jævnet og gruset og fundamenter udgravet og støbt klar til opsætning af spærfag.

Marslev vognhal I         Læs mere
Vognhallen i Marslev har 440 m spor og blev bygget i 2002

Vognhallen ved indvielsen 16. april 2004

Bidrag         Læs mere
Giv et bidrag til vognhallen - og få skattefradrag!

Udvalgte bygninger ved baneforeningerne

Maribo remise         Læs mere
Rundremisen i Maribo huser Museumsbanens trækkraft

Bandholm station         Læs mere
Bandholm station er Danmarks ældste privatbanestation - og bygningen er blevet gennemgribende istandsat

Handest station         Læs mere
Stationsbygningen i Handest er en typisk privatbanestation fra 1920-erne - og i dag bruges den af Mariager-Handest Veteranjernbane

Limfjordsbanens remise         Læs mere
Limfjordsbanen har til huse i Aalborg Privatbaners gamle rundremise i Aalborg.

Remisen i Ryomgaard         Læs mere
Her finder du Djurslands Jernbanemuseum.