Dansk Jernbane-Klubs materiel og bygninger
Giv et bidrag

En væsentlig del af finansieringen af DJK's vognhalsprojekter stammer fra frivillige bidrag. Det er blevet til betydelige beløb gennem de senere år. Det er meget flot, og vi er i hovedbestyrelsen meget taknemmelige for den opbakning, som medlemmerne på denne vis har givet projektet.

Vi er i gang med byggeriet af Vognhal II i Marslev.
Træer er fældet, en stor jordvold er fjernet og kabler er flyttet. Grunden er belagt med stabilgrus, og hele fundamentet er støbt og råhallen med spær, vægge, tag og porte er rejst. Der arbejdes med indvendige installationer. Der mangler sporlægning og hele velfærdsafdelingen. Vi fortsætter ufortrødent så langt økonomien tillader.
Som tidligere er vi afhængig af medlemmernes støtte til det fortsatte arbejde, og bidrag er derfor fortsat særdeles velkomne.

Danske Bank reg. nr. 1551 konto 000 639 6879         IBAN: DK09 3000 0006 3968 79 SWIFT: DABADKKK
Dansk Jernbane-Klub, Marielundvej 35, 2730 Herlev.

SKATTEFRADRAG FOR GAVER.

Enhver pengegave i form af bidrag til DJK, f.eks. til den nye vognhal II i Marslev, kan fra 2021 udløse et skattefradrag på op til 17.000 kr. pr år. Fra 2021 er hele beløbet fradragsberettiget fra første krone, det tidligere bundfradrag er strøget. Ethvert gavebeløb op til 17.000 kr. er derfor fradragsberettiget.

Det er DJK, der indberetter gavebeløbet til SKAT, og for at vi skal kunne gøre det, skal vi have gavegivers CPR nr. Oplyses CPR-nummeret ikke ved indbetalingen, kan der ikke opnås skattefradrag. Vi gemmer ikke CPR. numrene, så det skal oplyses ved hver indbetaling.

På grund af en ny bekendtgørelse fra Skat (marts 2014) skal DJK modtage bidrag fra mindst 100 gavegivere pr. år med mindst 200,- pr. giver, for at DJK kan bevare sin fradragsberettigelse for både gaver og fritagelse for arveafgift ifølge ligningslovens § 8 A.