Dansk Jernbane-Klubs materiel og bygninger
Marslev DJKs vognhal ved Marslev station på Fyn. Se et luftfoto af hallen eller
Find den med Google mapsDet var et længe næret ønske, der gik i opfyldelse, da Dansk Jernbane-Klub i 2002 opførte en 111,5 m lang og 17 m bred vognhal i Marslev på Fyn. Hermed blev det for første gang muligt for alvor at skabe gode opbevaringsforhold for den del af foreningens materielsamling, der ikke benyttes af baneforeningerne.

Efter opførelsen af selve hallen fulgte en længere fase med sporlægning og forskellige klargøringsarbejder, før hallen blev indviet af Banedanmarks direktør Jesper Rasmussen den 16. april 2004.

Vognhallen rummer fire spor med en samlet længde på 440 meter. Det samlede projekt med bygning af vognhal og efterfølgende sporlægning har kostet ca. 2 mio. kr. Vognhallen er fuldstændigt betalt af foreningen selv, hvilket ikke mindst har været muligt takket være velvillige bidrag fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og foreningens medlemmer. Hallen er i dag fuldt udnyttet, og foreningen er begyndt at undersøge mulighederne for at bygge endnu en vognhal som supplement.

Vedligeholdelse af vognhal og spor foretages af et arbejdshold under ledelse af Søren Bay, tlf. 3538 4679 / 4019 4679. Søren Bay modtager gerne henvendelser fra medlemmer, der er interesserede i at give en hånd med.

Læs mere om byggeriet og indvielsen