Dansk Jernbaneklub Presseinformation

Dansk Jernbane-Klub har i marts 2005 erhvervet to "nye" vogne.

Den ene er Carlsbergvognen
Hos-v 277
, der er bygget i 1968 hos Scandia i Randers. Der er tale om en ret moderne ølvogn, og med anskaffelsen af Hos-v 277 er Dansk Jernbane-Klubs samling af historiske ølvogne blevet meget mere varieret.

Hos-v 277 i Marslev

Det er mange år siden, at Hos-v 277 har været anvendt til øltransporter. Vognen er sidst revideret i 1980. Igennem en længere årrække har vognen imidlertid fungeret som lager ved Carlsbergdepotet i Odense. Sporforbindelsen til Carlsbergdepotet i Odense er ikke længere brugbar, så vognen måtte løftes ud med kran og køres ad landevejen til Dansk Jernbane-Klubs vognhal i Marslev, hvor vognen igen blev sporsat. Afhentningen fandt sted den 23. marts 2005.

Carlsbergvognen Hos-v 277 vil tilgå Dansk Jernbane-Klubs baneforening Veterantog Vest, der har base i Bramminge. Veterantog Vest vil sætte vognen i køreklar stand.


DJK Presseinformation
        Den anden vogn er vognkassen fra kupévognen DSB-S Ab 62, der siden foråret 1938 har fungeret som weekendhytte ved Mariager Fjord. Der er tale om en vognkasse i god stand. DSB-S Ab 62 blev bygget i 1888 og var oprindeligt en meget fin vogn med to førsteklasses og to andenklasses kupeer. Betegnelsen DSB-S dækker over, at der er tale om en vogn fra DSBs sjællandske maskinafdelings område. I 1888 havde DSB endnu to helt adskilte maskinafdelinger og materielbeholdninger hhv. i Jylland-Fyn og på Sjælland.

Med erhvervelsen af DSB-S Ab 62 udbygger Dansk Jernbane-Klub samlingen af kupévogne, så den nu også omfatter statsbanekupévogne. Kupévognen var frem til omkring år 1900 den fremherskende personvognstype, kendetegnet ved, at der ikke var gennemgang og at hver kupé havde sine egne yderdøre.

Som det eneste sted i Danmark kan Museumsbanen Maribo-Bandholm, der er en af DJK-baneforeningerne, fremvise et køreklart kupévognstog. I øjeblikket indeholder Museumsbanens kupévognstog kun privatbanekupévogne, men hvem ved, hvad fremtiden vil bringe?